Op de valreep: akkoord op emissiehandelssysteem

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Chahim i, gepubliceerd op maandag 19 december 2022.

Door Mohammed Chahim op 19 december 2022 Delen

Groen licht op het zwaarste dossier in het Europese klimaatpakket. Na dertig uur onderhandelen bereikten we een akkoord op het emissiehandelssysteem. Europese industrie zal aan strengere eisen gaan voldoen en meer betalen voor hun CO2-uitstoot. En over vijf jaar zullen ook brandstoffen en de gebouwde omgeving gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Om dit te compenseren komt er een sociaal klimaatfonds om kwetsbare huishoudens te beschermen voor de kosten van de energietransitie.

Industrie wordt groener

Door deze hervorming komen er duidelijke kaders voor het bedrijfsleven om te vergroenen. Zo komt er een eind aan de gratis uitstootrechten, waardoor vergroenen echt loont. Huishoudens krijgen op hun beurt niet ineens een torenhoge energierekening voorgeschoteld en worden geleidelijkaan gestimuleerd groene keuzes te maken Voor ons sociaaldemocraten was het belangrijk dat vooral de industrie aan strengere eisen zou moeten voldoen. Dat had nog wel wat ambitieuzer gemogen wat ons betreft. Gelukkig slaagden we er wel in om de gehele ambitie van het emissiehandelssysteem op te trekken.

“Vergroenen gaat echt lonen.” Sociaal klimaatfonds voor kwetsbare huishoudens

We onderhandelden gelijktijdig over drie wetsvoorstellen: twee over het emissiehandelssysteem en één over het sociaal klimaatfonds. Een enorm fonds van bijna 90 miljard euro bedoeld om kwetsbare huishoudens te compenseren in de energietransitie. Vanaf 2027 zal deze maatregel van start gaan. We willen ervoor zorgdragen dat deze kosten nooit bovenop de hoge energierekening van consumenten komt. Daarom is het voor ons van levensbelang dat we een maximumprijs op deze CO2 gaan invoeren en een noodmechanisme hebben dat het systeem kan stilleggen als de prijs van gas of olie te hoog wordt.

Afbouw vrije uitstootrechten CO2

Verde spraken we af dat vanaf het jaar 2026 de industrie minder vrije uitstootrechten krijgt voor haar CO2-uitstoot en vanaf 2034 volledig moet betalen.

“De Shells en Vattenfalls van deze wereld worden in de gaten gehouden”

Daarnaast hebben we er als Parlement voor gezorgd dat Brussel de Shells en Vattenfalls van deze wereld goed in de gaten moet houden bij het doorrekenen van deze prijzen naar de consumenten. Meer transparantie over deze doorrekeningen is cruciaal.

Kwetsbare huishoudens compenseren

Mede dankzij inzet van de sociaaldemocraten zal het sociale klimaatfonds al eerder worden ingevoerd dan de uitbreiding van het eissiehandelssysteem, zodat we kwetsbare huishoudens al eerder kunnen compenseren. Het sociale klimaatfonds bestaat onder meer uit de opbrengsten van de belastinginkomsten voor de CO2-uitstoot van de industrie en zal door de lidstaten worden verdeeld onder de mensen die het het hardst nodig hebben.