Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36308 - Implementatie EU regels ikv erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

woensdag 29 maart 2023

Bij wetsvoorstel 36308 - Implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW).