CBS: vertrouwen in Europese Unie hoger dan in Tweede Kamer

dinsdag 9 mei 2023, 13:30

DEN HAAG (PDC i) - Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek i (CBS) is gebleken dat in 2022 het vertrouwen in de Europese Unie i hoger lag dan het vertrouwen in de Tweede Kamer (30,4%) en politici (23,8%). Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders boven de 15 jaar (48,7%) zei in 2022 vertrouwen te hebben in de EU.

Op het eerste gezicht lijkt deze uitkomst van het onderzoek opvallend. Sinds de start van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn in 2012, is het vertrouwen in de EU echter altijd groter geweest dan het vertrouwen in politici. Met uitzondering van 2016 en 2020 lag het percentage respondenten met vertrouwen in de EU ook steeds hoger dan het percentage voor de Tweede Kamer. Wel is het opvallend dat het verschil tussen het vertrouwen in de Tweede Kamer en het vertrouwen in de EU niet eerder zo groot was als in 2022.

Net als bij de meeste andere instituties is het vertrouwen in de EU wel iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (53,4%). Het onderzoek in de eerste maanden van 2023 van Eurobarometer toont aan dat dit vertrouwen ten opzichte van de zomer van 2022 inmiddels weer gestegen is van 52% naar 57%. Hiermee ligt het Nederlandse vertrouwen in de EU boven het Europees gemiddelde.

Bron: CBS