Vijf moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36229 - Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

dinsdag 30 mei 2023

Bij wetsvoorstel 36229 - Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs zijn vijf moties ondergebracht.