Europa Vandaag: Raad Binnenlandse Zaken zoekt de grenzen op

donderdag 8 juni 2023, 8:15

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Grensbewaking
Bron: Copyright Frontex

Raad Binnenlandse Zaken zoekt de grenzen op

Vandaag zullen de 27 EU-ministers bij de Raad Binnenlandse Zaken zich buigen over het asiel- en migratiepact. Specifiek zullen ze proberen overeenstemming te bereiken over de verordening asiel- en migratiebeheer en de verordening asielprocedures. Als de ministers hierin slagen, zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement gestart worden. Daarnaast zullen de ministers met elkaar spreken over de samenwerking met derde landen, zoals Tunesië, om de migratiedruk te verlagen.

Andere belangrijke punten op de agenda zijn de bestrijding van terrorisme en de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne. Verder zal de Raad zich beraden over het Schengengebied, waar de toetreding van Roemenië en Bulgarije naar verwachting niet aan bod zal komen.


 
Groep mensen die naar beneden in de camera kijken
Bron: rawpixel

Red het Europees burgerinitiatief!

In Brussel vindt vandaag de jaarlijkse European Citizens' Initiative (ECI) Day plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité i (EESC) en is bedoeld om de slagingskans van Europese burgerinitiatieven te verhogen. Het evenement biedt initiatiefnemers onder andere workshops aan om te leren hoe zij een idee om kunnen zetten in een burgerinitiatief en hoe influencers kunnen bijdragen aan het succes hiervan.

Recente voorbeelden van burgerinitiatieven waar de Europese Commissie i zich over heeft gebogen zijn 'Red de bijen en de boeren! i' en 'Stop het ontvinnen van haaien - Stop de handel i'. Namens de Europese Commissie zal Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie Vera Jourová i aanwezig zijn en spreken.


En verder...

... zal Eurocommissaris voor Gelijkheid i Helena Dalli i vandaag een speech geven bij de Women Political Leaders Summit in Brussel.

... zal morgen voorlopig de laatste Europa Vandaag verschijnen op Europa-Nu.nl.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

8 juni

Raad van de Europese Unie

Raad Binnenlandse Zaken

8 juni

Europese Commissie

European Citizens' Initiative Day

8 juni

Europese Commissie

Eurocommissaris Dalli bij Women Political Leaders Summit