Werkgroep Tweede Kamer: onze taken beter uitvoeren middels een aantal ingrepen

woensdag 7 juni 2023, 15:24

DEN HAAG (PDC i) - De werkgroep "Versterking functies Tweede Kamer" overhandigde op dinsdag 6 juni haar eindrapport aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp i. In het rapport staan een aantal voorstellen om de wetgevende en controlerende functie van de Kamer te versterken. Meer aandacht voor wetgeving en tijd nemen voor de kerntaken is een rode draad in de aanbevelingen van de werkgroep.

De meest in het oog springende aanbevelingen zijn:

 • meer aan lange termijnplanning doen
 • meer gebruik maken van rapporteurs die zich echt kunnen verdiepen in dossiers
 • een sterkere ambtelijke ondersteuning
 • meer aandacht voor de kwaliteit van wetgeving én de behandeling van amendementen
 • meer aandacht voor hoe wetten in de praktijk uitpakken; hier kunnen ook rapporteurs voor worden ingezet
 • meer en/of effectiever gebruik maken van het vergaren van kennis door bvb. briefings, rondetafelgesprekken en de eigen staf
 • meer gebruik maken van burgerraden
 • vaker gebruik maken parlementaire verkenningen zodat complexe problemen op een meer gestructureerde wijze kunnen worden behandeld
 • minder moties
 • meer focus aanbrengen in de plenaire agenda
 • beter contact met de ministeries en uitvoeringsorganisaties

Naar aanleiding van het tussenrapport is de Kamer al begonnen met het doorvoeren van enkele van die aanbevelingen. Zo is het aantal rapporteurs al verdubbeld en gaat de Kamer extra EU-adviseurs aannemen. Tegelijkertijd is het aantal moties alleen maar toegenomen. Zoals de werkgroep concludeerde: "Blijf aan de slag".

Bron: Parlementaire Monitor / Tweede Kamer