COM(2023)300 EU
ONTWERP Jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2024 - Algemene inleiding - Algemene staat van uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP Jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2024 - Algemene inleiding - Algemene staat van uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT The Union's annual budget for the 2024 financial year - General Introduction - General statement of expenditure - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2023)300
Extra COM-nummers COM(2023)531
Procedurenummer i 2023/0264(BUD)
Celex-nummer i 52023DC0300

2.

Key dates

Document 05-07-2023
Online publicatie 06-07-2023
Besluit 05-09-2023; 32023D0907(01)

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.