COM(2023)531 EU - nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting
Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2024 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Andere aanpassingen en technische actualiseringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

NOTA VAN WIJZIGINGEN Nr. 1 BIJ HET ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING 2024 Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven Andere aanpassingen en technische actualiseringen

officiële Engelstalige titel

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2024 Updated estimated needs for agricultural expenditure Other adjustments and technical updates
 
Rechtsinstrument nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2023)531
Procedurenummer i 2023/0264(BUD)
Celex-nummer i 52023DC0531

2.

Key dates

Document 09-10-2023
Online publicatie 09-10-2023

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.