Verslag van een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht over de uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal (o.a. Kamerstuk 36410-A-53) - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024

dinsdag 14 mei 2024

Bij wetsvoorstel 36410 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2024 is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Commissie: Infrastructure and Water Management (IW)