Besluitpunt "Uitstel beantwoording vragen commissie over het Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (Kamerstuk 22112-3886)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 33a
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. / de Jonge - 6 mei 2024 / Uitstel beantwoording vragen commissie over het Fiche: Voorstel mechanisme belemmeringen grensregio (Kamerstuk 22112-3886) - 22112-3935

Besluit:

Niet controversieel verklaren.