Directoraat-Generaal Ontwikkeling (per 3 januari 2011 samengevoegd)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i had de taak om de armoede in ontwikkelingslanden te verminderen en uiteindelijk uit te bannen. Ook stimuleerde het duurzame ontwikkeling, democratie, vrede en veiligheid. Het ontwikkelingsbeleid van de EU geeft uitdrukking aan de solidariteit van Europa met arme landen en belichaamt fundamentele waarden als democratie en mensenrechten.

Taken van dit DG waren onder meer:

  • het initiëren en formuleren van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking
  • het coördineren van de betrekkingen van de EU met ontwikkelingslanden

Per 3 januari 2011 is het Directoraat-Generaal Ontwikkeling samengevoegd met het Directoraat-Generaal EuropeAid (AIDCO) i onder de nieuwe naam Directoraat-Generaal EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking (DEVCO) i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 50 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.12.2010  Openen van overleg met Guinee-Bissau krachtens artikel 96 van de herziene Overeenkomst van Cotonou.
Mededeling com(2010)766
 
13.12.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ...
Mededeling com(2010)787
 
13.12.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ...
Mededeling com(2010)788
 
10.11.2010  GROENBOEK EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken.
Verslag com(2010)629
 
10.11.2010  Consolidatie van de betrekkingen tussen de EU en Afrika 1, 5 miljard mensen, 80 landen, twee continenten, één toekomst.
Mededeling com(2010)634
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 18 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
01.12.2010  Sluiting door de EU van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010.
Besluit com(2010)705
 
01.12.2010  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Internationale Cacao-overeenkomst 2010.
Besluit com(2010)706
 
01.09.2010  Wijziging en verlenging van Besluit 2007/641/EG houdende afsluiting van het overleg met Fiji-eilanden krachtens artikel 96 van de ACS EG partnerschapsovereenkomst en ...
Besluit com(2010)454
 
28.07.2010  Ondertekening van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met Kameroen (illegale houtkap).
Besluit com(2010)405
 
28.07.2010  Sluiting van een FLEGT-partnerschapsovereenkomst met Kameroen (illegale houtkap).
Besluit com(2010)406
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 14 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
05.11.2010  Standpunt EU in de ACS-EG-Raad van Ministers betreffende de status van Equatoriaal-Guinea met betrekking tot de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2010)619
 
17.03.2010  Standpunt EU in de ACS-EG-Raad van ministers betreffende de toetreding van Zuid-Afrika tot de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst.
Besluit com(2010)89
 
07.12.2009  Intrekking van Besluit 2009/472/EG en betreffende het gevolg dat zal worden gegeven aan het overleg met Mauritanië krachtens artikel 96 van de ...
Besluit com(2009)670
 
10.09.2009  Ondertekening en sluiting van een vrijwillige partnerschapsovereenkomst met Ghana inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer ...
Besluit com(2009)468
 
24.08.2009  Verlenging van de looptijd van de maatregelen van Besluit 2007/641/EG houdende afsluiting van het overleg met Fiji-eilanden krachtens artikel 96 van de ...
Besluit com(2009)431