Dienst voor samenwerking EuropeAid (per 3 januari 2011 samengevoegd) (AIDCO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i was tot 2011 betrokken bij de coördiniatie van buitenlandse hulp namens de Europese Commissie i. Het werkte onder meer samen met de Europese buurlanden en Rusland. De Milleniumdoelen van de Verenigde Naties i stonden centraal bij de werkzaamheden van de organisatie.

EuropeAid was verantwoordelijk voor alle stappen die genomen werden in het proces rond buitenlandse hulp. Daarbij gebruikte het directoraat de EU-strategieën als leidraad en werd intensief samengewerkt met andere directoraten-generaal. Omdat humanitaire hulp niet gebonden is aan de langetermijndoelen, werd deze hulp door andere directoraten verzorgd. EuropeAid concentreerde zich op hulp voor de lange termijn.

Per 3 januari 2011 is het Directoraat-Generaal EuropeAid samengevoegd met het Directoraat-Generaal Ontwikkeling (DEV) i onder de nieuwe naam Directoraat-Generaal EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking (DEVCO) i.

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 8 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
11.10.2010  EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS (EOF) Raming van de vastleggingen, betalingen en door de lidstaten te storten bijdragen voor 2010-2015.
Mededeling com(2010)557
 
28.06.2010  Jaarverslag 2010 over het ontwikkelingsbeleid en het beleid inzake externe bijstand van de EU en de tenuitvoerlegging daarvan in 2009 SEC(2010)773.
Verslag com(2010)335
 
28.06.2010  Commission staff working document - Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report 2010 on the ...
sec(2010)773
 
15.06.2010  Financiële informatie over de Europese Ontwikkelingsfondsen.
Mededeling com(2010)319
 
04.11.2009  Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) - Raming van de vastleggingen, betalingen en door de lidstaten te storten bijdragen voor de begrotingsjaren 2009 tot 2013.
Mededeling com(2009)616
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 1 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.07.2007  Reglement van orde van het Comité van het Europees Ontwikkelingsfonds.
Besluit com(2007)427
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 6 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
14.10.2010  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011.
Besluit com(2010)556
 
07.10.2010  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingfonds (derde tranche 2010).
Besluit com(2010)551
 
14.06.2010  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (tweede tranche 2010).
Besluit com(2010)312
 
10.10.2007  Financiële bijdragen van de lidstaten die bijdragen aan het Europees Ontwikkelingsfonds (eerste tranche van 2008).
Beschikking com(2007)582
 
10.10.2007  Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007).
Beschikking com(2007)583