Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 16 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is opgericht op 3 januari 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) i en Ontwikkeling (DEV) i. De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan.

Het DG opereerde in de periode 2011-2014 onder de naam DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en werd in 2015 hernoemd naar DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn enkele taken rondom de samenwerking met buurlanden verschoven van dit DG naar het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen i. Het DG moet ook de enige gesprekspartner zijn voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i en voor de sectorale DG's.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking i.

Voornaamste taken zijn:

1.

Meer informatie

2.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
18-11-2019 Programme Officer - Donor coordination/evaluation/cultural actions et visibility Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Nouakchott)
18-11-2019 Programme Officer - Economy/public finance/public policies & reforms Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Nouakchott)
21-11-2019 Programme Manager Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Brussel)
22-11-2019 Secretary Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Brussel)
25-11-2019 Finance and Contracts Officer - Initiation Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Abijan)
25-11-2019 Finance and Contracts Officer - Audit et suivi des litiges Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Abijan)
26-11-2019 Programme Officer - Economic development, Public Finance Management Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Lusaka)
29-11-2019 Secrétaire - Secteurs Golfe de Guinée et Sahel Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Brussel)
29-11-2019 International Aid / Cooperation Officer - Regional Crisis Response Planning Officer Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Nairobi)
29-11-2019 Finance and Contracts Officer - Initiation - Indirect Management Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i (Brussel)
 

3.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 188 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.10.2019  EU-standpunt in ACS-EU-Comité van Ambassadeurs inzake de goedkeuring van een besluit om overgangsmaatregelen vast te stellen.
Besluit com(2019)550
 
10.10.2019  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds: prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2019, 2020 en 2021.
Mededeling com(2019)478
 
02.08.2019  Wijziging van Besluit 2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de EU ("LGO-besluit").
Besluit com(2019)359
 
15.07.2019  Tenuitvoerlegging van de financiële bijstand aan de landen en gebieden overzee in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds.
Verslag com(2019)336
 
05.06.2019  Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): prognoses van vastleggingen, betalingen en bijdragen.
Mededeling com(2019)258
 

4.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 53 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds.
Besluit com(2019)477
 
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2019.
Besluit com(2019)467
 
05.06.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2019.
Besluit com(2019)253
 
17.05.2019  Standpunt EU over delegatie van bevoegdheden aan het Comité van Ambassadeurs inzake overgangsmaatregelen om de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst te verlengen.
Besluit com(2019)242
 
18.03.2019  Toewijzing van geannuleerde middelen voor projecten van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds ter aanvulling van de Afrikaanse Vredesfaciliteit.
Besluit com(2019)139
 

5.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en vaststelling van de derde tranche voor 2015.
Besluit com(2015)522
 
28.08.2015  Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan.
Besluit com(2015)410
 
07.08.2015  Ondertekening van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit join(2015)29
 
15.06.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en van de tweede tranche voor 2015.
Besluit com(2015)296