Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i bestaat sinds 2011 als samenvoeging van de DG's EuropeAid (AIDCO) i en Ontwikkeling (DEV) i. De Europese Commissie beoogde hiermee één contactpunt te creëren voor zowel ontwikkelingsbeleid als de implementatie ervan.

Het DG opereerde in de periode 2011-2014 onder de naam DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking en werd in 2015 hernoemd naar DG Internationale Samenwerking en Ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn enkele taken rondom de samenwerking met buurlanden verschoven van dit DG naar het DG Nabuurschap en Uitbreiding i. Het DG moet ook de enige gesprekspartner zijn voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i en voor de sectorale DG's.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Internationale partnerschappen i.

Voornaamste taken zijn:

1.

Meer informatie

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 192 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.05.2020  Amendment of Regulation (EU) 2017/1601 establishing the European Fund for Sustainable Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund.
Verordening com(2020)407
 
08.04.2020  Mededeling over de wereldwijde EU-respons op COVID-19.
join(2020)11
 
09.03.2020  Naar een brede strategie met Afrika.
join(2020)4
 
31.01.2020  Aanbevelingen van de groep op hoog niveau van wijzen, inzake de Europese financiële structuur voor ontwikkeling.
Verslag com(2020)43
 
26.11.2019  Jaarverslag 2019 over de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de EU voor de financiering van het externe optreden in 2018.
Verslag com(2019)604
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 55 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.10.2019  EU-standpunt in ACS-EU-Comité van Ambassadeurs inzake de goedkeuring van een besluit om overgangsmaatregelen vast te stellen.
Besluit com(2019)550
 
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds.
Besluit com(2019)477
 
10.10.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, met inbegrip van de derde tranche voor 2019.
Besluit com(2019)467
 
02.08.2019  Wijziging van Besluit 2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de EU ("LGO-besluit").
Besluit com(2019)359
 
05.06.2019  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de tweede tranche voor 2019.
Besluit com(2019)253
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
26.04.2016  Sluiting overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie tussen de EU en Euratom en negen derde landen.
Besluit join(2016)19
 
23.10.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en vaststelling van de derde tranche voor 2015.
Besluit com(2015)522
 
28.08.2015  Eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan.
Besluit com(2015)410
 
07.08.2015  Ondertekening van de overeenkomst tot voortzetting van het Internationaal Centrum voor wetenschap en technologie.
Besluit join(2015)29
 
15.06.2015  Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2015 en van de tweede tranche voor 2015.
Besluit com(2015)296