Voorstel nieuwe Wet parlemenaire enquête voor 2007 rond

vrijdag 14 mei 2004, 15:06

De commissie Vernieuwing Wet op de parlementaire enquête heeft opdracht gekregen om nog tijdens de huidige kabinetsperiode met een wetsvoorstel te komen voor een nieuwe regeling voor het parlementair onderzoek en de parlementaire enquête. Het Presidium heeft dit per brief aan de Kamer meegedeeld.

De commissie zal zich met name buigen over gebieden waar de regeling samenvalt met ander justitieel onderzoek. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om getuigenissen voor een parlementaire enquête ook in een rechtzaak als bewijs te gebruiken.

Om deze regelgeving goed af te stemmen zal overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Openbaar Ministerie noodzakelijk zijn. Ook zaken als de toegankelijkheid van informatie, toepassing van dwangmiddelen en de mogelijkheid om getuigen onder ede te horen zullen nader moeten worden onderzocht.

Enquêtecommissies uit het verleden hebben een aantal procedurele aanbevelingen gedaan, deze zijn als bijlagen bij de brief aan de Kamer verstuurd. In deze aanbevelingen wordt onder meer ingegaan op de verhouding tussen het parlementaire recht op informatie en het inlichtingenrecht dat staat omschreven in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

bron: Staatscourant, 13 mei 2004