Geen Eerste-Kamerlid in vernieuwingscommissie parlementaire enquête

maandag 11 oktober 2004, 14:18

De Eerste Kamer wil niet dat een Eerste-Kamerlid deel uitmaakt van de commissie Vernieuwing Wet op de Parlementaire Enquête. Afgelopen voorjaar besloot de Tweede Kamer dat deze commissie zou gaan bestaan uit twee (oud)leden van de Tweede Kamer, een (oud)lid van de Eerste Kamer en twee externe deskundigen.

Het is de bedoeling dat de commissie voor het krokusreces van 2005 een rapport uitbrengt over de mogelijkheden om de Wet op de Parlementaire Enquête te moderniseren. Te denken valt aan vraagstukken over de toegang tot vertrouwelijke overheidsdocumenten of de handelwijze als er tegelijkertijd juridische procedures lopen.

Het College van Senioren i van de Eerste Kamer wil geen vertegenwoordiger uit de senaat omdat het van mening is dat de Eerste Kamer zich niet van tevoren moet binden aan het resultaat van de commissie. De Eerste Kamer zou onafhankelijk moeten kunnen oordelen over wijzigingsvoorstellen voor de Wet op de Parlementaire Enquête. Het College vindt dit met name omdat de Eerste Kamer, in tegenstelling tot de Tweede Kamer, niet het recht heeft het wetsvoorstel te amenderen.

Uit een brief van Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas i blijkt dat het Presidium i van de Tweede Kamer nu voorstelt de commissie te laten bestaan uit maximaal zes Tweede-Kamerleden. Naar verluidt willen verscheidene Tweede-Kamerfracties namelijk een vertegenwoordiger in de commissie. Externe deskundigen zouden bij het proces betrokken kunnen worden door een door die commissie in te stellen klankbordgroep.

bron: Staatscourant; TK 29547, nr. 2


meer over