Wetsvoorstel parlementaire enquête: waarheidsvinding hoogste doel

woensdag 21 december 2005, 8:53

In de nieuwe Wet op de Parlementaire Enquête moet waarheidsvinding het hoogste doel blijven. Een enquêtecommissie krijgt daarvoor meer bevoegdheden. Daarnaast krijgen getuigen meer bescherming. Dit blijkt uit een initiatiefwetsvoorstel van de commissie die de vernieuwing van de parlementaire enquêtes onderzoekt. Deze commissie, onder leiding van Klaas de Vries i, diende dit voorstel gisteren in.

De extra bevoegdheden van de commissie komen er op neer dat een parlementaire enquêtecommissie schriftelijk inlichtingen kan vorderen. Ook krijgt zij het recht plaatsen te betreden, zoals het Openbaar Ministerie in strafzaken dat nu al heeft. Getuigen krijgen in het wetsvoorstel recht op bijstand en de commissie moet rekening houden met hun privacy. Ook worden zij tegen ontslag beschermd voor het geval zij informatie moeten prijsgeven die eventueel belastend is voor hun werkgever.

Mocht er samenloop zijn met ander onderzoek, bijvoorbeeld justitieel of van de Mededingingsautoriteit, dan kan niemand het parlement weerhouden toch een parlementaire enquête in te stellen. Wel wordt dan overleg verwacht, zodat rekening met het andere onderzoek kan worden gehouden.

bron: ANP, Trouw