Europees Defensie Agentschap (EDA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i heeft de taak de lidstaten van de Europese Unie te ondersteunen bij een efficiëntere besteding van het defensiebudget.

Aan het hoofd van het agentschap staat de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i. Bij het EDA werken ongeveer 140 mensen.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

Gemeenschappelijk Optreden 2004/551/GBVB

Oprichting

12 juli 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Defensiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het EDA richt zich op de volgende taken:

  • het inschatten van het te verwachten beroep dat er gedaan zal worden op de Europese defensiemachten. Dit doet het EDA voor de korte en de lange termijn
  • het versterken van de Europese defensie op technologisch en industrieel gebied. Ook moet de Europese defensie-industrie minder afhankelijk worden van partijen buiten de EU
  • het uitwerken van wat er nodig zal zijn in concrete doelen voor technologisch onderzoek op defensiegebied
  • het uitwerken van concrete samenwerking bij nieuwe bewapenings-programma's

Om de prestaties van de Europese defensiemacht aanzienlijk te verbeteren is de Raad een gezamenlijk aankoopbeleid van defensiemiddelen overeengekomen. Dit in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

Bovendien is de Raad van mening dat dit de samenwerking verder zal versterken op het gebied van militaire acties, bewapening, onderzoek en ontwikkeling. Ook zal de Europese wapenindustrie hier van kunnen profiteren.

3.

Meer informatie