Openbare raadpleging

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Commissie lanceert geregeld openbare elektronische raadplegingen om na te gaan wat partijen van voorgesteld beleid vinden. Een andere veelgebruikte term is 'consultatie' of 'consultatieproces'.

Raadplegingen kunnen ook specifiek gaan over de mogelijke effecten van voorgestelde wetgeving, over een onderwerp waarvan de Commissie de mogelijkheden en wensen aan het verkennen is nog vóór er een wetgevend voorstel in de maak is, en over het verbeteren van bestaande wet- en regelgeving.

De precieze vorm verschilt per raadpleging, maar het gaat vrijwel altijd om een vraagstuk of document dat nader wordt toegelicht, enkele achtergronddocumenten en een vragenlijst. Respondenten kunnen binnen een bepaalde periode van een paar maanden online, via e-mail, per fax, of per brief een vragenlijst beantwoorden of commentaar geven. In principe worden alle antwoorden op internet gepubliceerd, maar op verzoek wordt de naam van de inzender niet vermeld.

Reacties worden gegroepeerd naar bedrijfsleven (bedrijven en brancheorganisaties), niet-gouvernementele organisaties (maatschappelijke organisaties zoals vakbonden), lidstaten, overheidsinstanties uit lidstaten, toetredingslanden, instanties en regeringen van derde landen, internationale organisaties, en individuen.

Overzicht raadplegingen

De Commissie houdt een overzicht bij van de raadplegingen die aan de gang zijn. Houdt er rekening mee dat niet alle raadplegingen in dit overzicht zijn opgenomen.

Meer informatie