Resolutie (Raad) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

Resolutie (Raad)

In dit niet-bindende besluit van de Europese Unie i beoordeelt de Raad van Ministers i een bepaalde ontwikkeling en/of stelt de Raad in algemene termen een doel. De resolutie heeft politieke betekenis, maar in een resolutie staat niet hoe dat doel moet worden bereikt.

De resolutie van de Raad wordt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam i in 1999 officiëel niet meer gebruikt omdat de Europese Unie op alle beleidsterreinen steeds meer specifieke rechtsinstrumenten i heeft opgesteld die de resolutie overbodig hebben gemaakt. Niettemin heeft de Raad ook na 1999 nog niet-bindende resoluties aangenomen.

1.

Resolutie van de Raad in detail

Toepassingsgebied

In resoluties van de Raad staat geen concrete regelgeving en er worden geen acties mee uitgezet. Resoluties gaan meer om het vaststellen van een kader waarin de Europese Unie verdere stappen moet nemen. De resolutie is een aanzet tot nader onderzoek naar een onderwerp en in hoeverre actie gewenst en mogelijk is. De resolutie kan ook een aanzet zijn tot het direct opstellen van regelgeving of een actieprogramma. De resolutie kan over ieder onderwerp gaan.

Bij uitzondering kunnen resoluties toch een (indirecte) verbindende kracht hebben. Dat geldt voor resoluties die in meer detail op een heel specifiek onderwerp ingaan; de intentie van de Raad is dan helder.

Het Europese Hof van Justitie i beschouwt resoluties als de uitdrukking van de politieke wil van de Raad. En die politieke wil heeft betekenis voor verdere besluitvorming. Toch is de resolutie geen specifiek vastgelegd rechtsinstrument, en blijft flexibiliteit behouden.

Vaststellen resoluties van de Raad

Hoe resoluties worden besloten staat niet specifiek in de verdragen omschreven. Het aannemen van een resolutie zal - waarschijnlijk afhankelijk van de gevoeligheid van het onderwerp en de mate waarin het onderwerp valt binnen de bevoegdheden van de Europese Unie - middels één van de stemwijzen van de Raad i worden besloten. Besluitvorming per consensus i lijkt de norm.

2.

Juridisch kader

Resoluties van de Raad zijn als instrument niet opgenomen in de Europese verdragen i.

3.

Meer informatie