Gemeenschappelijke strategie - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Gemeenschappelijke strategie

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De gemeenschappelijke strategie heeft als doel het beleid van de lidstaten i van de Europese Unie i op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid af te stemmen en op één lijn te krijgen. De gemeenschappelijke strategie is bindend voor de lidstaten.

In het Verdrag van Lissabon i is het gemeenschappelijk optreden in strikt juridische zin vervangen door het besluit i.

1.

De gemeenschappelijke strategie in detail

Toepassingsgebied

Een gemeenschappelijke strategie is dwingend voor de lidstaten, maar lidstaten mogen zich onthouden van stemming. Voor lidstaten die instemmen met de gemeenschappelijke strategie wordt toch enige ruimte gelaten voor nationaal optreden, zolang het binnen de gestelde kaders blijft. Lidstaten die zich bij het vaststellen van de gemeenschappelijke strategie onthouden van stemming zijn desalniettemin wel gebonden aan de gemeenschappelijke strategie. Die lidstaten mogen in hun handelen op geen enkele wijze de uitgezette strategie frustreren.

Vaststelling gemeenschappelijke strategie

De Europese Raad i stelt de grote lijnen van de gemeenschappelijke strategie uit, en waar nodig wordt een gemeenschappelijke strategie verder uitgewerkt door de Raad van Ministers i.

2.

Juridisch kader

Het gemeenschappelijk optreden vindt zijn basis van het Verdrag betreffende de Europese Unie i (VEU).

  • omschrijving: VEU titel V hoofdstuk 2 afdeling 1 art. 26 i

Strikt juridisch betreft het een besluit dat zijn basis vindt in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU).

  • instrument: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 288 i

3.

Meer informatie