Comité Europese Onderzoeksruimte en innovatie (CEOR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit is een comité van de Raad i, een speciaal soort raadswerkgroep i op hoog ambtelijk niveau.

CEOR bestaat uit ambtenaren van de EU-lidstaten en adviseert zowel de Raad i als de Europese Commissie i. Het comité wordt voorgezeten door de Commissie. ERAC concentreert zich enerzijds op de technische inhoud van de communautaire onderzoeksprogramma's en anderzijds op uitwisseling van ervaringen, gegevens en toekomstplannen inzake nationale en communautaire R&D programma's. In CEOR zitten de ambtenaren die hun ministers adviseren bij Onderzoekraden.

Het secretariaat wordt verzorgd door het secretariaat-generaal van de Raad i. Het reglement van orde van CEOR biedt de mogelijkheid ad hoc groepen op te richten, waarvan er momenteel verscheidene bestaan.

Voorheen heette dit comité CREST (Comité de la Recherche Scientifique et Technologique)