Comités Raad van de Europese Unie

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Comités van de Raad zijn een specifiek type Raadswerkgroepen die in hiërarchie tussen de overige Raadswerkgroepen i en de Raadsformaties i kunnen worden ingedeeld. Het Coreper i is het hoogste comité.

Comités zijn opgericht om het werk van raadswerkgroepen meer in samenhang te kunnen bekijken.

Inhoudsopgave

  1. Overzicht
  2. Meer informatie

1.

Overzicht

Comités ingesteld door verdragen

Comités ingesteld door een intergouvernementeel besluit

  • Speciaal Comité Landbouw

Comités ingesteld bij Raadshandelingen

  • Militair Comité van de Europese Unie
  • Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing
  • Comité voor de economische politiek
  • Comité financiële diensten
  • Beveiligingscomité

Comités ingesteld door het Coreper

2.

Meer informatie