Comités Raad van de Europese Unie - EU monitor

EU monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Comités van de Raad zijn een specifiek type Raadswerkgroepen die in hiërarchie tussen de overige Raadswerkgroepen i en de Raadsformaties i kunnen worden ingedeeld. Het Coreper i is het hoogste comité.

Comités zijn opgericht om het werk van raadswerkgroepen meer in samenhang te kunnen bekijken.

Inhoudsopgave

1.

Overzicht

Comités ingesteld door verdragen

Comités ingesteld door een intergouvernementeel besluit

  • Speciaal Comité Landbouw

Comités ingesteld bij Raadshandelingen

  • Militair Comité van de Europese Unie
  • Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing
  • Comité voor de economische politiek
  • Comité financiële diensten
  • Beveiligingscomité

Comités ingesteld door het Coreper

2.

Meer informatie