Comité van Permanente Vertegenwoordigers II (COREPER II)

Coreper II is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper II worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op vier terreinen:

  • economische en financiële zaken
  • justitie en binnenlandse zaken
  • buitenlandse zaken
  • algemene zaken

Coreper bespreekt voorstellen die door de raadswerkgroepen i zijn besproken en naar Coreper worden toegezonden. De voorstellen die Coreper II bespreekt zijn in principe niet zo 'politiek gevoelig' dat ze meteen op ministerieel niveau besproken moeten worden besproken. Een deel van de besproken zaken valt onder de gewone wetgevingsprocedure i, bij de rest van de zaken spelen de lidstaten een grotere rol.

De leden van Coreper II vertegenwoordigen hun lidstaten bij bijeenkomsten over associatie i- en samenwerkingsovereenkomsten i.

Een viertal werkgroepen rapporteert aan Coreper II én aan de betreffende raadsformatie. Deze speciale raadswerkgroepen vormen de uitzondering op de regel dat de raadswerkgroepen rapporteren aan Coreper dat vervolgens de vergaderingen van de Raad voorbereidt.

Andere dossiers worden in Coreper I i voorbereid.

1.

Samenstelling

In Coreper II hebben de permanente vertegenwoordigers i zitting. De permanente vertegenwoordigers worden ondersteund door hun assistenten, de Groep Antici. Het voorzitterschap van Coreper II wordt bekleed door de permanente vertegenwoordiger wiens lidstaat het voorzitterschap van de Raad i bekleedt.

2.

Vergaderingen

Op de agenda van Coreper staan twee soorten punten, I- en II-punten. I-punten zijn in principe al afgehandeld op het niveau van de raadswerkgroepen. II-punten zijn dossiers waar in de betreffende raadswerkgroepen nog geen overeenkomst over bestaat.

Coreper geeft aan wat er op de agenda van de Raad van Ministers als A-punt of als B-punt komt te staan. A en B punten zijn vergelijkbaar met I- en II-punten.

Coreper II vergadert voorafgaand aan de Raadsvergaderingen. Deze wekelijkse vergaderingen vinden doorgaans op dinsdag of woensdag plaats. De vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en wordt bekeken over welke voorstellen overeenstemming bestaat.