Werkdocument Europese Commissie - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Werkdocument Europese Commissie

Werkdocumenten van de Europese Commissie i betreffen veel verschillende zaken, maar hebben allemaal het doel informatie te verstrekken over bepaald beleid, actieprogramma's en beleidsvoornemens of om besluitvorming te ondersteunen. Werkdocumenten bevatten geen regelgeving of acties.

1.

Werkdocumenten Europese Commissie in detail

Toepassingsgebied

Werkdocumenten zijn ter ondersteuning van beleid, en zijn niet bedoeld om regels op te stellen. Werkdocumenten zijn in te delen in twee categorieën:

  • stukken die als basis dienen voor discussie in de Raad van Ministers i over een onderwerp zonder daar meteen concreet een wetsvoorstel over voor te leggen
  • stukken die gericht zijn op het verstrekken van informatie. Dat laatste kent vele vormen zoals impact assessments en consultaties (voorafgaande aan nieuwe wetgeving), beleidsevaluaties en voortgangsrapportages (om de effecten van wetgeving te meten) en allerhande publicaties over de stand van zaken op een bepaald terrein, nadere informatie over de meer technische aspecten van beleid, etc.

Een groot deel van de evaluaties die de EU uitvoert wordt als apart type dossier gekenmerkt: het verslag i.

Werkdocumenten zijn over het algemeen vrij feitelijk. Voor soortgelijke documenten met een meer politieke duiding maakt de Commissie gebruikt van mededelingen i.

Werkdocumenten worden voor ieder beleidsterrein gebruikt.

Vaststellen werkdocument van de Commissie

De Commissie stelt het stuk op en stuurt het vervolgens door naar de Raad van Ministers i. In vrijwel alle gevallen wordt het werkdocument ook naar het Europees Parlement i gestuurd.

Voor discussiestukken geldt dat ze niet noodzakelijkerwijs het definitieve standpunt van de Europese Commissie zijn.

2.

Juridisch kader

Werkdocumenten van de Commissie zijn als instrument niet opgenomen in de Europese verdragen i.

3.

Meer informatie