EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 25 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, met name
  • a) 
   de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante internationale organisaties en interparlementaire fora,
  • b) 
   hulpverlening aan en samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelingslanden,
  • c) 
   bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden
 • 2. 
  kwesties betreffende de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst i en de betrekkingen met relevante organen
 • 3. 
  de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties

Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Tomas Tobé iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Norbert Neuser iS&D
    Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
    Erik Marquardt iGroenen/EVA
    Chrysoula Zacharopoulou iRENEW

Lid/leden

    Udo Bullmann iS&D
    Ryszard Czarnecki iECR
    Charles Goerens iRENEW
    Michčle Rivasi iGroenen/EVA
    Marc Tarabella iS&D
    Dominique Bilde iID
    György Hölvényi iEVP
    Miguel Urbán Crespo iGUE/NGL
    Hildegard Bentele iEVP
    Catherine Chabaud iRENEW
    Gianna Gancia iID
    Mónica Silvana González iS&D
    Rasa Juknevičienė iEVP
    Beata Kempa iECR
    Pierfrancesco Majorino iS&D
    Janina Ochojska iEVP
    Bernhard Zimniok iID
    Antoni Comín I Oliveres iNI
    Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
    Christian Sagartz iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Patrizia Toia iS&D
    Rosa Estarŕs Ferragut iEVP
    Sabine Verheyen iEVP
    María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
    Ignazio Corrao iNI
    Iskra Mihaylova iRENEW
    Nadine Morano iEVP
    Carlos Zorrinho iS&D
    Manon Aubry iGUE/NGL
    Alessandra Basso iID
    Stéphane Bijoux iRENEW
    Benoît Biteau iGroenen/EVA
    Frances Fitzgerald iEVP
    Valentino Grant iID
    Evin Incir iS&D
    Ewa Kopacz iEVP
    Marlene Mortler iEVP
    Caroline Roose iGroenen/EVA
    Juan Fernando López Aguilar iS&D
    Valdemar Tomaševski iECR
    Jean-Paul Garraud iID
    Ádám Kósa iEVP
    Maria Noichl iS&D
    Alviina Alametsä iGroenen/EVA
    Jan Zahradil iECR
    Barry Andrews iRENEW