EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, met name
  • a) 
   de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante internationale organisaties en interparlementaire fora,
  • b) 
   hulpverlening aan en samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelingslanden,
  • c) 
   bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden
 • 3. 
  de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties

Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Norbert Neuser iS&D


    Chrysoula Zacharopoulou iRENEW

Lid/leden

    Udo Bullmann iS&D
    Ryszard Czarnecki iECR
    Charles Goerens iRENEW
    Michèle Rivasi iGroenen/EVA
    Marc Tarabella iS&D
    Dominique Bilde iID
    György Hölvényi iEVP
    Mónica Silvana González iS&DPlaatsvervanger(s)

    Patrizia Toia iS&D


    Sabine Verheyen iEVP


    Iskra Mihaylova iRENEW
    Nadine Morano iEVP
    Carlos Zorrinho iS&D
    Manon Aubry iGUE/NGL
    Ewa Kopacz iEVP


    Maria Noichl iS&D