EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met culturele zaken, onderwijsbeleid en jeugdbeleid (inclusief sport en vrije tijd)

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de culturele aspecten van de Europese Unie, met name:
  • a) 
   de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur
  • b) 
   de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit
  • c) 
   de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied
 • 2. 
  het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren.
 • 3. 
  audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij.
 • 4. 
  jeugdbeleid en de ontwikkeling van een sportbeleid en vrijetijdsbeleid.
 • 5. 
  voorlichtings- en mediabeleid.
 • 6. 
  samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Sabine Verheyen iEVP

Ondervoorzitter(s)    Victor Negrescu iS&D
    Milan Zver iEVP

Lid/leden

    Petra Kammerevert iS&D


    Michaela Šojdrová iEVP


    Massimiliano Smeriglio iS&DPlaatsvervanger(s)

    Christian Ehler iEVP
    Iuliu Winkler iEVP


    Martina Michels iGUE/NGL
    Pina Picierno iS&D


    Alexander Bernhuber iEVP


    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    Lara Wolters (PvdA) iS&D


    Morten Løkkegaard iRENEW
    Isabella Adinolfi iEVP


    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
    Andrea Bocskor iEVP