EP-Commissie Verzoekschriften (PETI)

Deze parlementaire commissie i behandelt verzoekschriften i die zijn ingediend door inwoners van de Europese Unie. Het indienen van verzoekschriften bij het Europees Parlement is één van de grondrechten van Europese burgers (art. 227 van het Verdrag betreffende de werking van de EU). De commissie onderhoudt tevens de contacten van het parlement met de Europese Ombudsman i.

De commissie bestaat uit 35 leden. De commissieleden vergaderen regelmatig over ingediende verzoekschriften, waarbij ze deze op ontvankelijkheid beoordelen. Daarnaast handelt ze de verzoekschriften ook af.

1.

Werkzaamheden

De commissie verzoekschriften is onder meer bevoegd om verzoekschriften te beoordelen en af te handelen. Dat houdt in dat ze ook openbare hoorzittingen mag organiseren naar aanleiding van zo'n verzoek. Tot slot is ze verantwoordelijk voor de banden van het Europees Parlement met de Europese Ombudsman. Daarmee heeft de commissie dus het doel om een brug te slaan tussen het Europees Parlement en de burgers die het vertegenwoordigd.

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie