Gemengd comité

Dit type comité van de Europese Unie i ondersteunt de Raad van Ministers i bij de uitvoering van internationale overeenkomst i en en bereiden de vergaderingen hierover op ministerieel niveau voor. De comités zijn samengesteld uit ambtenaren op hoog niveau van de Europese Commissie i en van het land of de lidstaten waarmee de overeenkomst gesloten is.

Een gemengd comité wordt meestal wisselend voorgezeten door de delegatie van het Europees voorzitterschap en van het derde land. De besluitvormingsprocedures van de comités staan opgenomen in de overeenkomsten. Gemengde comités en hun werkgroepen nemen soms deel aan vergaderingen van raadswerkgroepen indien de besluiten tevens van belang zijn voor hun overeenkomst.

De beleidsvelden van het comité kunnen afhankelijk van de overeenkomst betrekking hebben op bijvoorbeeld toetreding, handel, wetenschappelijk onderzoek of landbouw. De oprichting van het comité wordt vermeld in de overeenkomst. De bevoegdheden en samenstelling van een comité worden per comité uitgewerkt in een reglement van orde.

Een bekend gemengd comité is het comité voor de EVA i -vrijhandelszone.