Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

In elk van de lidstaten heeft het Europees Parlement i minstens één bureau. Voor Nederland is dat het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje hebben meerdere bureaus.

Het bureau bevindt zich aan de Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand - het Huis van Europa i - wordt gedeeld met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie i, wat bijzonder praktisch is voor mensen die regelmatig contact onderhouden met beide Europese instellingen, zoals politici, journalisten en belangenbehartigers.

1.

Belangrijkste activiteiten

Het bureau geeft een gezicht aan het Europees Parlement en de Europarlementariërs i in Nederland. Uit onderzoek blijkt immers telkens weer dat Nederlanders (maar ook andere inwoners van de EU) grote behoefte hebben aan informatie over Europa, de Europese Unie i en de instellingen van de EU i. 'Europa' leeft niet onder de burgers, is een veel gehoorde klacht.

De 'gevoelsafstand' tussen Nederland en Brussel blijkt veel groter te zijn dan de luttele 200 kilometer die Den Haag en Brussel van elkaar scheiden. Willen de Europese instellingen op een democratische manier kunnen functioneren, dan is een betrokken en kritische publieke opinie van wezenlijk belang. Om enigszins in die behoefte aan informatie te kunnen voorzien werden kort na de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (1979) in de lidstaten voorlichtingsbureaus opgericht.

Het bureau heeft tot taak de Nederlandse burger op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Europese politiek, de specifieke rol van het Europees Parlement daarin en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de burger. Het bureau is dus eigenlijk de schakel tussen het Europees Parlement en de Nederlandse burgers.

Deze functie kan op allerlei manieren worden vormgegeven. Natuurlijk in de eerste plaats via de media: met behulp van advertenties en artikelen in kranten, via het internet, via de website van het bureau, en via spotjes op radio en televisie. Daarnaast wordt er ook informatie verschaft via rechtstreekse contacten met de burger, tijdens debatten en bijeenkomsten rond Europese thema's. Om het Europees Parlement echt dichter bij de burger te brengen worden activiteiten georganiseerd waarbij Europarlementariërs en andere vertegenwoordigers van het EP aanwezig zijn. Zo kunnen burgers met de vertegenwoordigers in gesprek treden.

Daarnaast rapporteert het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland aan het Europees Parlement over belangrijke nationale gebeurtenissen. Hierbij kan je denken aan de troonswisseling, de troonredes en uitslagen van de Europese verkiezingen etc.

2.

Bezoek aan Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland

Wanneer u een bezoek wilt brengen aan het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland, dan bent u van harte welkom. In het Infopoint in het Huis van Europa kan iedereen zich op de hoogte stellen van de stand van de Europese besluitvorming, het ontstaan van de Europese Unie, of over werken bij de Europese instellingen.

3.

Meer informatie

4.

Liaisonbureaus andere lidstaten