Voorstel Europese Commissie - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Voorstel Europese Commissie

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Commissie i doet jaarlijks tientallen wetgevingsvoorstellen aan de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i. Een voorstel wordt vergezeld van een toelichting en in sommige gevallen van een financieel memorandum en een studie van de te verwachten gevolgen. Daarnaast stelt de Commissie jaarlijks honderden maatregelen voor ten behoeve van het uitvoeren van Europese wetgeving, voor het uitwerken van technische details in bestaande wetgeving of voor het goedkeuren van internationale overeenkomsten.

De Commissie is altijd bevoegd een voorstel in te trekken of te wijzigen.

In sommige situaties doet de Commissie geen voorstel maar een aanbeveling i. Deze is vrijblijvender.

1.

Toegang tot voorstellen

De voorstellen van de Europese Commissie en andere voorbereidende documenten voor wetgeving zijn opgenomen in de databank EUR-Lex.

2.

Meer informatie