Jaarlijks wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie i het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd.

Volgens het reglement van orde van de Commissie moet de Commissie jaarlijks haar prioriteiten in een wetgevings- en werkprogramma vaststellen. Het wetgevings- en werkprogramma is het resultaat van een gestructureerde dialoog tussen het Europees Parlement i, de Raad van Ministers i en de Europese Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie i van de Commissie. Het werkprogramma vertaalt de beleidsstrategie in een operationeel programma van te nemen beslissingen.

De voorzitter van de Commissie i legt het werkprogramma ter kennisgeving voor aan het Europees Parlement en de Raad.

1.

Meer informatie