D66-bewindslieden eervol ontslagen

dinsdag 4 juli 2006, 8:52

Koningin Beatrix i heeft gisteren de drie D66-bewindslieden Brinkhorst i, Pechtold i en Van der Laan i 'op de meest eervolle wijze ontslag verleend'. De drie boden afgelopen donderdag hun ontslag aan nadat de Tweede-Kamerfractie van D66 het vertrouwen in het kabinet-Balkenende II i had opgezegd. Minister Zalm i van Financiën neemt, totdat een definitieve voorziening is getroffen, de taken van Brinkhorst als minister van Economische Zaken over.

De Koningin heeft verder de terbeschikkingstelling van de portefeuilles van de overige ministers en staatssecretarissen in overweging genomen en hen gevraagd 'datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten'.

bron: RVD


Verwant nieuws