Europees Parlement besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i neemt een voorstel aan als de helft plus één van alle uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn. Het gaat hier alleen om de uitgebrachte stemmen, niet om het aantal leden van het Europees Parlement.

1.

Quorum

In principe is elke stemming geldig ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. Voorafgaande aan een stemming kan een groep van veertig Europarlementariërs i verzoeken om te controleren of er een quorum van één derde van alle leden van het Europees Parlement in de vergaderzaal bij de stemming aanwezig is. Als dat niet het geval is, dan wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering.

2.

Toepassing

Het Europees Parlement neemt alle besluiten op deze manier, tenzij in de Europese verdragen i bij een beleidsterrein specifiek wordt aangegeven dat ze op een andere manier besluiten neemt. Deze stemwijze wordt dus op een groot aantal beleidsterreinen toegepast.

3.

Juridisch kader

Besluitvorming in het Europees Parlement op basis van meerderheid van de uitgebrachte stemmen vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

4.

Meer informatie