Gewijzigd voorstel

De Europese Commissie i kan, zolang een van haar voorstellen nog niet is aangenomen, altijd besluiten dit voorstel te wijzigen. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van besprekingen in het Europees Parlement i of de Raad van Ministers i, of naar aanleiding van adviezen van andere Europese organisaties.

De Raad van Ministers en het Europees Parlement kunnen ook voorstellen amenderen. De besluitvormingsprocedure begint dan echter niet helemaal opnieuw, maar deze wordt voortgezet in de eerste en tweede lezing van de medebeslissingsprocedure i of in de bemiddelingsprocedure, waarbij de Commissie alle nodige initiatieven neemt om Parlement en Raad nader tot elkaar te brengen (zie artikel 251 EG-Verdrag).