Arbeidscontractant

Arbeidscontractanten (in Brussel 'Contract agents' genoemd) zijn medewerkers die op basis van een arbeidscontract voor een Europese organisatie werken. Vooral Europese agentschappen i, verspreid over alle lidstaten, nemen arbeidscontractanten in dienst. Als arbeidscontractant maak je volwaardig deel uit van het personeel van de Europese Unie.

1.

Soort werk

Er zijn vier functiegroepen voor arbeidscontractanten:

 • functie I: handarbeid en administratieve ondersteuning;
 • functie II: administratieve, secretariële en technische werkzaamheden, office management;
 • functie III: uitvoerende taken, redactionele werkzaamheden, accountancy, technische werkzaamheden;
 • functie IV: administratie, adviserende-, wetenschappelijke- en taalkundige werkzaamheden.

De functiegroepen I,II en III hebben vooral betrekking op beleidsondersteunende functie van assistent. Bij functiegroep IV gaat het vooral om het werk van een administrateur.

2.

Procedure

Je vult een formulier in op de website van EPSO. Op basis van deze gegevens wordt je al dan niet uitgenodigd een aantal tests uit te voeren. Het gaat dan om taalvaardigheid, kennis van Europa en de Europese instellingen, en je studievaardigheden.

Als je voor deze test bent geslaagd kom je in een database. Als een instelling een arbeidscontractant nodig heeft kan zij de database raadplegen. Je wordt dan eventueel voor een gesprek uitgenodigd.

Je blijft één jaar in de database staan.

 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 

3.

Niet meer openstaande vacatures