Administrateurs (AD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Als administrateur krijg je een baan op het gebied van bestuur en beheer. In de lagere rangen ben je meer bezig met het maken van beleid, op hogere rangen zijn dit meestal leidinggevende functies. Wat je precies gaat doen is sterk afhankelijk van je vakgebied en je interesses. Specialisten kunnen ook als onderzoeker aan de slag. Aan linguïsten is vrijwel altijd behoefte in de functie van tolk/vertaler.

1.

Soort werk

Bestuur en beheer

Het soort werk hangt af van de organisatie waarbij je gaat werken. Maar ook je niveau, je eigen vaardigheden en je motivatie spelen een rol.

Zo stel je bijvoorbeeld nieuwe wetgeving op of je doet mee aan de onderhandelingen met derde landen. Je kan ook betrokken worden bij de interpretatie en de toepassing van de wetgeving, bij de controle op het financieel beheer van de instellingen of bij een specifiek actieprogramma.

Specifieke vakgebieden

Eigenlijk kan je met elke studie wel aan de slag. Veel vraag is er naar opleidingen op het gebied van informatietechnologie, economie, financiën, politieke wetenschappen, accountancy en recht.

De agentschappen van de Europese Unie i en instellingen als de Europese Centrale Bank i werven met grote regelmaat specialisten op hun respectievelijke terreinen.

Linguïsten

De Europese Unie is een meertalige omgeving. Daarom kan je als vertaler en/of tolk een gevarieerde loopbaan tegemoet zien. De Europese Commissie i, het Europees Parlement i en de Raad van de Europese Unie i beschikken over vertaal- en tolkendienst. Het Hof van Justitie i, de Europese Rekenkamer i, het Europees Economisch en Sociaal Comité i en het Comité van de Regio's i hebben alleen een vertaaldienst.

Heb je ook een andere achtergrond, ben je bijvoorbeeld ook als jurist afgestudeerd, dan kan je aan de slag als jurist-linguïst.

Wetenschappers

Ben je een specialist op het gebied van wetenschap en onderzoek? Denk dan aan het Joint Research Centre i, waar op een brede waaier van vakgebiden onderzoek wordt uitgevoerd, of aan het directoraat-generaal Onderzoek. Dit directoraat-generaal beheert wetenschappelijke programma's waarvoor het onderzoekers in dienst neemt.

2.

Vereisten

Wil je voor een functie in aanmerking komen dan:

 • ben je staatsburger van één van de lidstaten van de Europese Unie
 • bezit je ook de rechten als staatsburger
 • heb je voldaan aan een eventuele militaire dienstplicht
 • kun je een verklaring van goed gedrag overhandigen.

Verder beschik je over vaardigheden in tenminste twee EU-talen:

 • de eerste taal: uitstekende kennis van één van de talen van de Europese Unie,
 • de tweede taal: voldoende kennis van het Engels, Frans of Duits, ánders dan je eerste taal.

opleidingsniveau

Je hebt minimaal een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van drie jaar. Voor de hogere functies heb je minimaal een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding van vier jaar en relevante beroepservaring van ten minste één jaar.

persoonlijke eigenschappen

 • initiatiefrijk en ondernemend
 • in staat zijn middelen te beheren
 • leiding geven aan mensen met uiteenlopende achtergronden
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • een drukke agenda beheren
 • uitstekende netwerkvaardigheden
 • multicultureel gevormd.

3.

Vast of tijdelijk?

Wil je een vaste baan i dan doe je eerst aan een concours i mee. Als je het concours met goed gevolg hebt afgerond kom je op de reservelijst te staan. Dan kom je in aanmerking voor een baan.

Je kan ook aan de slag als tijdelijk medewerker i voor maximaal zes jaar. Daarnaast nemen Europese agentschappen nemen ook personeel op basis van een arbeidscontract aan: de contractmedewerkers i.