Assistenten (AS) (AST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Als assistent krijg je een beleidsondersteunende functie binnen de Europese Unie. Dat zijn functies met een uitvoerend en technisch karakter. Je kan bijvoorbeeld denken aan een persoonlijk medewerker, een administratief medewerker, parlementsbode, technisch medewerker, IT-medewerker of documentalist. De exacte functieomschrijving hangt af van de instelling waarvoor je gaat werken.

1.

Soort taken

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Je voert ondersteunende taken uit. Denk hierbij aan:

 • uitvoerende functies op het gebied van mededinging, douane, begroting of informatietechnologie
 • controleopdrachten over de hele wereld
 • functies op het gebied van begrotings- en financiële zaken en op het gebied van personeelszaken
 • dataverwerking
 • bibliotheek en archief
 • secretariaats- en administratief werk.

2.

Vereisten

Wil je voor een functie in aanmerking komen dan:

 • ben je staatsburger van één van de lidstaten van de Europese Unie
 • bezit je ook de rechten als staatsburger
 • heb je voldaan aan een eventuele militaire dienstplicht
 • kun een verklaring van goed gedrag overhandigen.

Verder beschik je over vaardigheden in tenminste twee EU-talen:

 • de eerste taal: uitstekende kennis van één van de talen van de Europese Unie,
 • de tweede taal: voldoende kennis van het Engels, Frans of Duits, ánders dan je eerste taal.

Opleidingsniveau

Je beschikt over:

 • een diploma hoger beroepsonderwijs
 • een diploma middelbaar beroepsonderwijs en minstens drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
 • een opleiding en werkervaring op gelijkwaardig niveau

Voor sommige functies gelden extra eisen. Zo kunnen bijvoorbeeld extra taaleisen gesteld worden aan ondersteunende functies op het gebied van secretariaats- en administratief werk.

Persoonlijke eigenschappen

 • zeer zorgvuldig uitvoerend
 • multicultureel gevormd
 • conformerend
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

3.

Vast op tijdelijk?

Wil je een vaste baan dan doe je eerst aan een concours i mee. Als je het concours met goed gevolg hebt afgerond kom je op de reservelijst i te staan. Dan kom je in aanmerking voor een baan.

Je kan ook aan de slag als tijdelijk medewerker i voor maximaal zes jaar. Europese agentschappen i nemen vaak personeel op basis van een arbeidscontract aan: de contractmedewerkers i.