SEC-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het SEC-nummer was één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend werd aan officiële documenten van de Europese Unie. Het SEC-nummer werd gebruikt voor documenten die aanvullende informatie geven ten behoeve van nieuwe wetsvoorstellen, en voor verslagen, rapportages en werkdocumenten van de Commissie.

Sinds 2012 worden SEC-documenten aangegeven met de document-code SWD i.

Hoe ziet een SEC-nummer eruit?

Het SEC-nummer werd als volgt opgebouwd:

SEC

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld werkdocument over e-commerce in de interne markt als SEC-nummer: SEC(2011)1641.

Ieder nummer is uniek.

Een SEC-nummer kon ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit gaf aan welke versie van het document het betrof. 'F', 'FIN' en 'Def' gaven alle drie aan dat het de definitieve versie betrof. Deze toevoegingen werden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een SEC-document officieel werd gepubliceerd.

SEC-nummer en dossiers

In de meeste gevallen maakt een document met een SEC-nummer onderdeel uit van een dossier dat was aangemaakt op basis van een COM-nummer i. Documenten met een SEC-nummer die inhoudelijk op zichzelf stonden, waren meestal aanleiding voor het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een SEC-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het SEC-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

In enkele gevallen verschenen er in een SEC-dossier nieuwe documenten. Deze documenten hebben geen eigen, nieuw SEC-nummer. In plaats daarvan kregen ze ieder een eigen nummer mee dat werd bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig is. Deze nummering stond los van de nummerseries die de Europese Commissie toekende. Wel werd er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU-instellingen die bij een dossier horen, naar het SEC-nummer verwezen.

Meer informatie