SWD-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het SWD-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie i. Het SWD-nummer wordt gebruikt voor documenten die aanvullende informatie geven ten behoeve van nieuwe wetsvoorstellen, en voor verslagen, rapportages en werkdocumenten van de Commissie.

Voor 2012 werden SWD-documenten aangegeven met de document-code SEC i.

Hoe ziet een SWD-nummer eruit?

Het SWD-nummer is als volgt opgebouwd:

SWD

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld een impact assessment op een voorstel voor het versterken van de dienstenrichtlijn i als SWD-nummer: SWD(2016)434.

Ieder nummer is uniek.

Een SWD-nummer kan ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit geeft aan welke versie van het document het betreft. 'F', 'FIN' en 'Def' geven alle drie aan dat het de definitieve versie betreft. Deze toevoegingen worden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een SWD-document officieel wordt gepubliceerd.

SWD-nummer en dossiers

In de meeste gevallen wordt een document met een SWD-nummer onderdeel van een dossier dat is aangemaakt op basis van een COM-nummer i. Documenten met een SWD-nummer die inhoudelijk op zichzelf staan zijn meestal aanleiding voor het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een SWD-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het SWD-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

In enkele gevallen verschijnen er in een SWD-dossier nieuwe documenten. Deze documenten hebben geen eigen, nieuw SWD-nummer. In plaats daarvan krijgen ze ieder een eigen nummer mee dat wordt bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig is. Deze nummering staat los van de nummerseries die de Europese Commissie toekent. Wel wordt er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU-instellingen die bij een dossier horen naar het SWD-nummer verwezen.

Meer informatie