Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

Deze vaste Eerste Kamercommissieái houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Co÷rdinatie van de naleving van de Europese werkwijze

  • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
  • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen
Voorzitter is M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten. Ondervoorzitter is E.B. (Bastiaan) van Apeldoorn. Griffier is dhr. drs. F.J. Bergman.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bastiaan van ApeldoornApeldoorn, Prof.Dr. E.B. vanSP
2Alfred ArbouwArbouw, A.L.E.VVD
3Joris BackerBacker, Jhr. Mr. J.P.D66
4Pim van BallekomBallekom, Drs. W.T. vanVVD
5Toine BeukeringBeukering, Drs. A.J.A.FVD
6Ilse BezaanBezaan, Mr. I.A.PVV
7Margreet de BoerBoer, Mr.Drs. M.M. deGL
8Reina de Bruijn-WezemanBruijn-Wezeman, R.G. deVVD
9Diederik van DijkDijk, Mr. D.J.H. vanSGP
10Boris DittrichDittrich, Mr. B.O.D66
11Peter EssersEssers, Prof.Dr. P.H.J.CDA
12Marjolein Faber-Van de KlashorstFaber-van de Klashorst, M.H.M.PVV
13Paulien GeerdinkGeerdink, Drs. P.W.VVD
14Germ GerbrandyGerbrandy, G.OSF
15Tineke Huizinga-HeringaHuizinga-Heringa, J.C.CU
16Farah KarimiKarimi, Drs. F.GL
17Ruud KooleKoole, Prof.Dr. R.A.PvdA
18Ria Oomen-RuijtenOomen-Ruijten, M.G.H.C.CDA
19Henk OttenOtten, Mr.Drs. H.
20Martin van RooijenRooijen, Drs. M.J. van50PLUS
21Dorien RookmakerRookmaker, Drs. D.
22Christine TeunissenTeunissen, Drs. Ch.PvdD
23Kees VendrikVendrik, Drs. C.C.M.GL
24Mei Li VosVos, Dr. M.L.PvdA
25Jeroen de VriesVries, J.W.E. de