Europees Terugkeerfonds (ETF)

Het Europees terugkeerfonds (ETF) was een financieringsprogramma van de Europese Unie om lidstaten te ondersteunen op het gebied van de terugkeer van vluchtelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten naar het land van herkomst. De nadruk lag op vrijwillige terugkeer maar ook op activiteiten van gedwongen terugkeer wanneer vrijwillige terugkeer niet meer mogelijk was. Daarnaast richtte het fonds zich ook op het reintegratieprocess in de landen van herkomst.

Het fonds moest een eerlijke en effectieve implementatie van standaarden voor terugkeer van vluchtelingen bevorderen. Zo moest de organisatie rondom het terugkeerproces in de lidstaten worden verbeterd, moest de samenwerking tussen lidstaten rondom het terugkeerproces worden versterkt en moest er een doeltreffende en uniforme toepassing van gemeenschappelijke normen over terugkeer worden bevorderd.

Het fonds liep van 2008 tot en met 2013. In 2014 ging het Terugkeerfonds samen met het Europees Integratiefonds i en het Europees Vluchtelingenfonds i op in het nieuwe Asiel- en Migratiefonds i.

1.

Meer informatie