Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF)

Het Europees Integratie Fonds was een financieringsprogramma van de Europese Unie om de integratie van inwoners van derde landen in de Europese samenleving te ondersteunen. Het ging daarbij vooral om de integratie van net gearriveerde personen. Het programma liep van 2007 tot 2013.

Het fonds financierde nationale en Europese initiatieven die de verschillende uitdagingen gelinkt aan integratie probeerden aan te pakken. Zo beoogde het fonds de capaciteit van de lidstaten te vergroten voor het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van integratiestrategieën, -beleid en -maatregelen. Daarnaast was er ook ondersteuning voor informatie-uitwisseling, best practices en samenwerking in en tussen lidstaten. Het fonds hield zich niet bezig met de integratie van vluchtelingen, dat valt onder het Europees Vluchtelingenfonds i. De gefinancierde projecten waren aanvullend op activiteiten die werden uitgevoerd in het kader van het Europees Sociaal Fonds i (ESF).

Het programma liep van 2007 tot 2013. In 2014 ging het Europees Integratie Fonds samen met het Europees Vluchtelingenfonds i en het Europees Terugkeerfonds i over in het nieuwe Asiel- en Migratiefonds i.

1.

Meer informatie