Europa zet stappen op weg naar een beter visserijbeleid

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op donderdag 23 april 2009.

Jan Mulder i (VVD) tevreden over voorgestelde hervormingen van het visserijbeleid

De Europese Commissie i heeft deze week haar eerste aanzet gepubliceerd over hervormingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). VVD-Europarlementariër Jan Mulder is blij met het ambitieuze plan van de Commissie. Mulder; "Het voorstel legt de vinger exact op de zere plek, namelijk dat het huidige GVB wordt gekenmerkt door een nadruk op korte termijn belangen. Dit uit zich in visquota die boven het wetenschappelijk verantwoorde niveau liggen en een onwil om de vlootcapaciteit te verminderen. De huidige situatie waarin teveel schepen op te weinig vis azen is daar het resultaat van."

In het plan van de Commissie worden duidelijke maatregelen voorgesteld om de problemen in het GVB te lijf te gaan. Zo moet er meer gedaan worden om de vlootcapaciteit daadwerkelijk te verminderen en moet de jaarlijkse koehandel over quota's vervangen worden door een systeem waarbij de wetenschappelijke gegevens over gezonde visstanden de overhand krijgen. Bovendien moeten vissers meer invloed en daarmee verantwoordelijkheid krijgen in het opstellen en uitvoeren van beleid. De totstandkoming van het nieuwe Nederlandse beheersplan voor paling is een goed voorbeeld van hoe de sector en de politiek kunnen samenwerken. Door middel van al deze maatregelen moet de Europese visserij economisch en ecologisch duurzaam worden.

In dit kader is Jan Mulder dan ook tevreden over de rapporten die door het Europees Parlement i zijn aangenomen over technische maatregelen om de visstanden te beschermen en de controle binnen het GVB moeten versterken. Een rapport dat later deze week besproken wordt over de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het GVB geeft bovendien aan dat ook het Parlement van mening is dat de sector meer betrokken moet worden bij het maken van beleid. Mulder; "Hoewel het signaal dat het Parlement in deze rapporten had kunnen geven krachtiger had gekund, ben ik blij dat het Parlement zich heeft uitgesproken vóór een echte hervorming van het GVB. Het is in ieders belang dat we op een verantwoorde wijze omgaan met de natuurlijke rijkdom die de Europese wateren ons bieden."