COM(2001)134 EU - Besluit
Sluiting van een overeenkomst met Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst met Cyprus

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Cyprus adding a Protocol on mutual administrative assistance in customs matters to the Association Agreement between the European Economic Community and the Republic of Cyprus
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure akkoordprocedure (ACC)
COM-nummer i COM(2001)134 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)134
Procedurenummer i 2001/0057(ACC)
Celex-nummer i 52001PC0134

2.

Key dates

Document 06-04-2001
Online publicatie 06-04-2001
Besluit 18-06-2001; Besluit 2001/647
Bekendmaking in Publicatieblad i 25-08-2001; PB L 229 p. 5-5

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.