COM(1998)468 EU - Richtlijn
Verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG van de Raad en 97/7/EG en 98/27/EG

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1998)468 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581; COM(1999)385; SEC(2002)30; COM(2002)360
Procedurenummer i 1998/0245(COD)
Celex-nummer i 51998PC0468

2.

Key dates

Document 14-10-1998
Online publicatie 14-10-1998
Besluit 23-09-2002; Richtlijn 2002/65
Bekendmaking in Publicatieblad i 09-10-2002; Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004,OJ L 271, 9.10.2002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.