COM(2001)425 - Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders - EU monitor

EU monitor
Maandag 19 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer†i COM(2001)425 NLEN
Extra COM-nummers COM(2002)559; SEC(2003)376; COM(2003)459
Raadsdocument†i 11576/01
Procedurenummer†i 2001/0173(COD)
Celex-nummer†i 52001PC0425

2.

Key dates

Document 26-07-2001
Online publicatie 26-07-2001
Besluit 22-09-2003; Verordening 2003/1829
Bekendmaking in Publicatieblad†i 18-10-2003; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032,OJ L 268, 18.10.2003,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 032,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.