COM(2000)275 EU - Richtlijn
Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of procedures for the award of public supply contracts, public service contracts and public works contracts
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2000)275 NLEN
Extra COM-nummers COM(2002)236; SEC(2003)366; COM(2003)503
Procedurenummer i 2000/0115(COD)
Celex-nummer i 52000PC0275

2.

Key dates

Document 10-05-2000
Online publicatie 10-05-2000
Besluit 31-03-2004; Richtlijn 2004/18
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-04-2004; Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007,OJ L 134, 30.4.2004,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.