COM(2002)769 EU - Richtlijn
Minimale veiligheidseisen voor tunnels in het transeuropese wegennet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimale veiligheidseisen voor tunnels in het transeuropese wegennet

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2002)769 NLEN
Extra COM-nummers COM(2004)147; COM(2004)164
Procedurenummer i 2002/0309(COD)
Celex-nummer i 52002PC0769

2.

Key dates

Document 30-12-2002
Online publicatie 30-12-2002
Besluit 29-04-2004; Richtlijn 2004/54
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-04-2004; Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 008,OJ L 167, 30.4.2004,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.