COM(2004)116 EU - Verordening
Normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in paspoorten van EU-burgers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in paspoorten van EU-burgers

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation on standards for security features and biometrics in EU citizens' passports
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2004)116 NLEN
Extra COM-nummers COM(2004)116
Procedurenummer i 2004/0039(CNS)
Celex-nummer i 52004PC0116

2.

Key dates

Document 18-02-2004
Online publicatie 18-02-2004
Besluit 30-12-2004; Verordening 2004/2252
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-06-2006; Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005,OJ L 385, 29.12.2004,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005,OJ L 153M , 7.6.2006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.