COM(2004)465 - Instelling van een instrument voor financiŽle steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 29 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een instrument voor financiŽle steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer†i COM(2004)465 NLEN
Extra COM-nummers COM(2004)696
Raadsdocument†i 11279/04
Procedurenummer†i 2004/0145(CNS)
Celex-nummer†i 52004PC0465

2.

Key dates

Document 07-07-2004
Online publicatie 07-07-2004
Besluit 27-02-2006; Verordening 2006/389
Bekendmaking in Publicatieblad†i 07-03-2006; PB L 65 p. 5-8,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116,Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045,OJ L 270M , 29.9.2006, p. 5Ė8

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.